juridica
Redacció i Supervisió de contractes.
Assessorament i Intervenció en processos de contractació.
Servei de negociació per a la obtenció d’acords.
Confecció d’estratègies d’actuació.

Castellano

logo

Muntaner 262, entresòl 4ª - 08021 Barcelona
T. 93 241 73 47 - F. 93 209 57 36